Hulp bij het maken van onze nieuwsbrief

Hulp bij het maken van de Nieuwsbrief

Een of twee keer per jaar geven wij een Nieuwsbrief uit. Hierbij houden wij onze vrijwilligers en donateurs op de hoogte van alle recente werkzaamheden van de HUVO en de bijzonderheden hierover.

Wij zoeken dringend iemand die bereid is mee te helpen bij het maken van deze Nieuwsbrief.

Inzet en enthousiasme zijn de hierbij belangrijkste items.

De lay out wordt verzorgd door de Drukker die hiervoor de programma’s reeds heeft.

Voor vrijblijvende informatie:
Titia van Rosenthal: tel.: 0118-856861 / 06-22169672
Els van der Meij: tel.: 070-327.97.81

IMG_0256 (1)

IMG_0247